het (voor)uitzicht op de euregio...

… grenzeloos grenzenloos.

Wat een uitzicht he?

We vergeten soms wat een geweldige kansen wij als ondernemer in de grensstreek hebben. De Euregio ligt letterlijk aan onze voeten en de kansen voor het grijpen.

Grenzeloos grenzenloos dus.
Wat een voorrecht!