Transparante publieke communicatie...

… een knap staaltje staaltje vakwerk.

Inwoners hebben recht op informatie van en inzicht in het handelen van de overheid. Dit wordt geregeld in de Wet Openbaar Bestuur, de Woo, die afgelopen maand officieel is ingegaan. De Woo volgt de Wet Openbaarheid van bestuur op (Wob).

Het belangrijkste doel van publiekscommunicatie is dan ook om communicatie van de overheid actief toegankelijk te maken voor iedereen.

Goede publiekscommunicatie moet waarheidsgetrouw zijn en voldoende en juist informeren. De informatie is verder helder, op tijd, zo direct mogelijk en zinvol. Zo kan iedereen die dat wil zelf een beeld vormen van het beleid en het handelen van de overheid.

Goede publieke communicatie, met een veelheid van doelgroepen, vraagt een grote mate van inlevingsvermogen en kennis van bestuur en bestuurlijke processen.

Transparante publieke communicatie is dan ook een knap staaltje vakwerk.